Holdningsterapi

Som Holdningsterapeut har jeg fått en grunnforståelse av kroppens muskel-og skjelettsystem, og om hvordan ulike plager i dette systemet kan oppstå.

Ved å observere ditt bevegelsesmønster kan jeg finne hvilke muskler som eksempelvis er for stramme, hindrer flyt i din kropps bevegelse, som igjen skaper ulike plager.

Ulike uheldige bevegelses- og spenningsmønstre som har fått danne seg, kan over tid gi mange ulike typer plager, og derfor er det viktig å finne riktige tilpassede øvelser for å løsne og fjerne disse plagene. Her er det snakk om holdningsøvelser og uttøyingsøvelser for de aktuelle kjeder som er overspent.

Når de nye og mer riktige bevegelsesmønstrene blir en naturlig del av hvordan du beveger deg i hverdagen. Kan du oppleve at dine plager blir redusert, eller helt borte. Når de ulike musklene får jobbe på kroppens egne premisser, opplever mange å få mer energi og en bedre hverdag.

Du vil få bedre balanse og mer riktig tyngdepunkt, dermed får du mer muskelkraft og mer ut av eventuell trening.