Holdningsterapi

Som Holdningsterapeut har jeg fått en grunnforståelse av kroppens muskel-og skjelettsystem, og om hvordan ulike plager i dette systemet kan oppstå.

Ved å observere ditt bevegelsesmønster kan jeg finne hvilke muskler som eksempelvis er for stramme, hindrer flyt i din kropps bevegelse, som igjen skaper ulike plager.

Ulike uheldige bevegelses- og spenningsmønstre som har fått danne seg, kan over tid gi mange ulike typer plager, og derfor er det viktig å finne riktige tilpassede øvelser for å løsne og fjerne disse plagene. Her er det snakk om holdningsøvelser og uttøyingsøvelser for de aktuelle kjeder som er overspent.

Når de nye og mer riktige bevegelses – mønstrene blir en naturlig del av hvordan du beveger deg i hverdagen. Kan du oppleve at dine plager blir redusert, eller helt borte. Når de ulike musklene får jobbe på kroppens egne premisser, opplever mange å få mer energi og en bedre hverdag.

Du vil få bedre balanse og mer riktig tyngdepunkt, dermed får du mer muskelkraft og mere ut av eventuell trening.