Fakta om revmatisme:

Revmatisme er en samlebetegnelse for mange revmatiske sykdommene som finnes, ca 200 i antall. De omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer. Revmatisme kan angripe muskler og senefester, huden, lungene, slimhinner og andre organer. Eksempler på revmatiske sykdommer er : Leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasis leddgikt, fibromyalgi, slitasjegikt (artrose), urinsyregikt og Sjøgrens syndrom. Nesten alle norske familier har et familiemedlem med revmatiske plager. Ca 300 000 nordmenn har fått stilt en revmatisk diagnose

Revmatiske lidelser er ofte hormonelt betinget eller kan skyldes opphopninger av avfallsstoffer og syreoverskudd i kosten. Passienten har gjerne i dette tilfelle over lengre perioder fått muskelavspennende og smertestillende medikamenter som igjen kan forårsake opphopninger av uønskede stoffer i systemet.

Muskelstimulator med programmet TENS har en meget god effekt på muskel og skjellet plager

Men hva er TENS?

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er en type elektroterapi som brukes for å lindre smerter. Elektroder fra et strømdrevet apparat plasseres på huden din, som oftest på eller i nærheten av smerteområdet. Gjennom disse elektrodene sendes svake elektriske impulser via nervene til hjernen.

TENS er utviklet med utgangspunkt i ”portteorien”, som ble lansert av Melzack og Wall. Ifølge denne teorien kan elektriske impulser virke smertedempende ved å blokkere smertesignaler til hjernen. En annen teori til at TENS kan gi smertelindring, er at behandlingen kan virke stimulerende på hjernens produksjon av endorfiner, som er kroppens egne smertestillende stoffer.

Ved revmatisme og rheumatiske lidelser er det viktig å få i gang et godt blodomløp. Muskelstimulering gjør dette samtidig som det demper smerter og trener muskler. Det viktigste man her kan oppnå med elektroterapi er en utrensende effekt. Det er derfor viktig å behandle så store muskelgrupper som mulig og det er anbefalt å drikke mye.

Hos Hverdagsluksus brukes Termassons Dream, en ny generasjons muskelstimulering som kombinerer muskelstimulering med infrarød varme og ultralyd. Elektrodene er utformet som store fleksible plater. Hver elektrode dekker alle musklene i en kroppsdel. Hver elektrodeplate er formet så de passer perfekt til hver kroppsdel, derved oppnås best resultat på kortest mulig tid. Elektroplatene frembringer infrarød varme som trenger opptil 3,5 cm inn i vevet.

Plages du med Revmatiske smerter og kunne tenke deg å teste TENS programmet? Da har jeg ett «Vintertilbud» til deg !

1 beh a ca 60 min kr 500,-      5 beh  kr 2000,-