Tøying før og etter trening forebygger ikke skader, som man har trodd før, men det er bra for bevegeligheen i leddene.

Og jo eldre du er, jo viktigere blir tøying !!!!

Tøying er viktig!